ซื้อประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูกๆ

ประกันชั้น 3 ทางเลือกสำหรับรถใช้งาน

ประกันภัยรถยนต์นั้นมีอยู่หลายชั้นหลายประเภท ซึ่งประกันชั้น 1 คือ ประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุดที่ให้การคุ้มครองอย่างครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตาม มันแลกมาด้วยเบี้ยประกันและราคาที่สูงลิ่ว ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ผู้ใช้รถยนต์หลายคนพิจารณาทางเลือกที่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นๆ  หนึ่งในนั้นคือ ประกันชั้น 3

การซื้อประกันนั้นมักเกิดขึ้นจากการมองการณ์ไปยังอนาคตข้างหน้าว่าหากรถยนต์ที่ใช้อยู่เกิดอุบัติเหตุ นับตั้งแต่ขี้นกตกใส่ หรือ เศษไม้กระเด็นโดน ไปจนถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่คาดฝัน แน่นอนว่าเราอาจมั่นใจฝีมือและความรอบคอบของเราได้แต่อุบัติเหตุอาจมาจากรถคันอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว หลายคนจึงมองหาประกันที่มีความเหมาะสมกับตน แต่อย่างไรก็ตามราคาประกันชั้นหนึ่ง กับ ประกันชั้น 3 ต่างกันนับหมื่นบาท  เรามาดูกันว่า ประกันชั้น 3 เป็นอย่างไรบ้าง

ประกันชั้น 3 ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประเภท 2 โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย  คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

จากความคุ้มครองนี้ เห็นได้ว่า ประกันชั้น 3 คุ้มครอง 2 อย่างเท่านั้น คือ 1)ค่าใช้จ่ายความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี 2) ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายของคู่กรณี พูดง่ายๆ หากเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันไม่ได้จ่ายให้เราแต่ให้คู่กรณีนั่นเองครับ 

ดังนั้น รถยนต์ที่เหมาะสมกับ ประกันชั้น 3 นั้นมันก็ยังเหมาะกับกลุ่มคนบางประเภทอยู่ เช่น ผู้ที่เขามีรถไว้ใช้เชิงพาณิชย์หรือรถที่ใช้ทำธุรกิจ หรือรถยนต์สาธารณะทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายว่ารถตัวเองจะเป็นแผลตรงไหน  ถ้ารถตัวเองยังขับได้ ก็ยังไม่ต้องซ่อม เพราะรถเหล่านี้เป็นรถที่ใช้งานหนักและบ่อยครั้ง โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็มากตาม และถ้าต้องเสียเวลาเข้าอู่เพื่อซ่อมให้รถกลับมาสวยงามบ่อย ๆ ก็จะเสียเวลาโดยใช่เหตุ พวกเขาเหล่านี้จึงมีประกันรถยนต์ก็เพื่อเอาไว้ซ่อมคู่กรณีเท่านั้นก็พอ 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่าราคาของประกันชั้น 3 มีความสมเหตุสมผล อยากให้ลองพิจารณาประกันแบบอื่นๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเดียวกัน คือ ประกันชั้น 3+

 ถ้าลองพิจารณาแล้วเห็นว่าเราเป็นพวกใช้รถน้อย นานๆ ขับที เน้นจอดเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยจะเสี่ยงกับอะไรมาก ลองพิจารณา “ประกันชั้น 3+” ด้วยก็ได้ เพราะเบี้ยประกันถูกรองลงมาจากชั้น 3 แต่ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าคือคุ้มครองในเรื่องของ 1) ค่าใช้จ่ายความเสียหายในทรัพย์สินของคู่กรณี 2)ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายของคู่กรณี 3) ค่าเสียหายรถยนต์คันเอาประกัน ในกรณีประสบอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก สรุปสั้นๆ คือ มันเพิ่มความคุ้มครองรถของเราเองด้วยนั่นเอง

และสำหรับใครที่กำลังสนใจหาซื้อ ซื้อประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูกๆ  ผู้เขียนขอแนะนำ https://www.roojai.com/ เพราะนอกจากราคาไม่แพง ยังมีบริการ 24 ชม.

Tags: