Month: December 2019

ศิลปะกับเด็กสำคัญอย่างไร

วิชาศิลปะถือว่าเป็นวิชาแรกๆ ที่เริ่มให้เรียนกันตั้งแต่ยังเด็ก เพียงแค่มีกี่ขวบ คนที่เป็นพ่อแม่ก็เริ่มให้ลูกเรียนศิลปะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจับให้เขียน หรือให้วาดรูปอะไรก็ตาม ที่เด็กอยากจะวาด โดยไม่มีข้อมบังคับ เหมือนเป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออก ผ่านการวัดนั่นเอง เพราะเมื่อคนยังเป็นเด็กอยู่ สมองและจินตนาการของเด็กจะมีเยอะมาก บางอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจได้เหมือนกัน ในสิ่งีที่เด็กแสดงออกมา แต่เด็กกลับเข้าใจในแบบของเขา ซึ่งถ้าไม่ปิดกั้นในจุดนี้ เด็กก็จะแสดงความสามารถ หรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่ และจินตนาการของเด็กตรงนี้นี่เอง ที่มันจะเลือนหายไปเรื่อยๆ…