การเลือกบริษัทกำจัดปลวกแบบมืออาชีพ ควรเลือกอย่างไร

ปลวกเป็นมหัตภัยร้ายสำหรับบ้านของเรา การกำจัดปลวกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าปลวกอาศัยอยู่นานเท่าไหร่ ความเสียหายของบ้านก็จะมากขึ้นเท่านั้น สำหรับการกำจัดก็มีหลายวิธี ทั้งการกำจัดด้วยตัวเอง และการจ้างบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดปลวกโดยตรง แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหน สิ่งสำคัญคือให้ปลวกหายจากบ้านให้เร็วที่สุด สำหำรับวิธีการที่ทุกคนเลือกใช้ในปัจจุบันก็คือ การใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการกำจัดเอง เพราะเป็นผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องปลวกโดยตรง ต่างกับการกำจัดด้วยตัวเอง ซึ่งบางครั้งทำได้เพียงแค่ไล่อย่าเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด เราลองมาดูว่าวิธีการเลือกบริษัทกำจัดปลวกให้มีประสิทธิภาพเหมือนมือชีพ ควรเลือกอย่างไร -มีใบอนุญาตถูกต้อง บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดแมลงทั้งหลาย ควรมีใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าบริษัทที่เราเลือกนั้นมีตัวตนอยู่จริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ หรือถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปยังสำนักงานได้ -มีใบอนุญาตครอบครองสารเคมี เพราะสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวกเป็นสารเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ได้ ฉะนั้นบริษัทที่ครอบครองสารเคมีควรจะมีใบอนุญาตถูกต้อง เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะจัดการกับสารเคมีอย่างไร ไม่ให้เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น นอกจากนี้ยังจะช่วยให้เรามั่นใจกว่าเดิม ว่าทางผู้ที่ให้บริการจะไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม -เป็นมืออาชีพ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในเรื่องการกำจัดปลวก ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปลวกโดยตรง และสามารถกำจัดปลวก ได้ถึงต้นตอ ไม่ใช่ต้องมาทำซ้ำๆ หลายครั้ง แบบนั้นจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ดังนั้นการเลือกบริษัทควรเลือกที่เป็นมืออาชีพเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง -บริการดี เพราะการกำจัดปลวกต้องเข้ามายังบ้านของลูกค้า ผู้ที่ให้บริการกำจัดปลวกควรมีอัธยาศัยดี และให้บริการที่เป็นกันเอง ไม่ทำให้ข้าวของในบ้านต้องเสียหายเพราะการทำงาน และพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าด้วยว่าทำอย่างไรปลวกถึงจะไม่มาอีก ไม่ใช่เก็บทุกอย่างเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าเรียกใช้บริการอีกครั้ง แบบนั้นถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ดี -มีการติดตามผลงาน บริษัทกำจัดปลวกหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยแล้ว ควรมีการติดตามผลงานย้อนหลังด้วยว่าการกำจัดได้ผลมากน้อยเพียงใด ปลวกยังมีมาอีกหรือไม่ ถ้าการกำจัดปลวกไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ ทางบริษัทควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการมาแก้ไขงานใหม่อีกครั้ง ให้สมกับที่ลูกค้าได้จ่ายเงินค่าบริการมาแล้ว เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]